Máte podnájomníkov? 
Nechajte ich prihlásiť sa.

Mnoho ľudí, ktorí v Bratislave trvalo žijú, nie je prihlásených na trvalý pobyt, pretože im chýba súhlas majiteľa nehnuteľnosti. To veľmi komplikuje život ľuďom v podnájmoch – a zároveň to pripravuje mesto o obrovské finančné prostriedky, ktoré by mohlo investovať do lepších ciest, zelene, kvalitnejšej MHD, či do iných potrebných vecí.
Nechajte svojich nájomníkov prihlásiť sa! Pomôžete tak nielen im, ale vďaka dodatočným financiám pre naše mesto aj Vám.

súhlasom k trvalému pobytu nevzniká nájomníkovi žiadny právny vzťah k nehnuteľnosti
súhlas je dôležitý len kvôli evidencii
súhlas možno kedykoľvek po uplynutí nájomnej zmluvy zrušiť