Kto žije v Bratislave,
nech sa prihlási!

Bratislava má oficiálne necelých 450 000 obyvateľov. V skutočnosti nás tu však žije možno až o 200 000 viac. Každý nový človek s trvalým pobytom znamená vyše 300 € do rozpočtu mesta: na lepšie cesty, kvalitnejšiu MHD, čistejšie ulice, viac zelene a množstvo ďalších vecí. Preto je fér prihlásiť si trvalý pobyt tam, kde reálne žijete. Keď chcete lepšie mesto, prihláste sa.

Chcete lepšiu MHD?

Kto chce lepšiu MHD,
nech sa prihlási!

Zmeny v úrovni bratislavskej MHD za posledné roky sú markantné: do Petržalky sa konečne odveziete aj električkou po novom Starom moste, schátrané zastávky nahrádzajú nové s digitálnymi infotabuľami, staré vozidlá na hranici životnosti postupne nahrádzajú modernejšie, ekologickejšie – ale aj komfortnejšie, s wi-fi a USB dobíjačkami na palube. Každý nový človek s trvalým pobytom prinesie do rozpočtu mesta vyše 300 EUR ročne – a tie môžu prispieť k čoraz lepšej hromadnej doprave v našom meste.

Chcete lepšie cesty?

Kto chce lepšie cesty,
nech sa prihlási!

Neslávne bratislavské “tankodromy” v posledných rokoch konečne miznú a nahrádzajú ich nové, kvalitne opravené cesty. Mesto ich takto za posledné 3 roky opravilo až 200km – to je historický rekord. Priemerná cena za 1km opravenej cesty je 150 000 EUR. Ak každý nový človek s trvalým pobytom prinesie do rozpočtu mesta vyše 300 EUR ročne, viac nových Bratislavčanov znamená aj viac kvalitných ciest pre naše mesto.

Chcete parkovať v meste?

Kto parkuje v Bratislave,
nech sa prihlási!

Mimobratislavskí vodiči zaberú v Bratislave každý pracovný deň priestor veľký ako 200 futbalových ihrísk. Riešením je spustenie jednotnej parkovacej politiky: tá znamená spoplatnenie parkovania pre dochádzajúcich, čo je ďalší dobrý dôvod prihlásiť si trvalý pobyt v Bratislave. Každý nový človek s trvalým pobytom prinesie do rozpočtu Bratislavy vyše 300 EUR ročne – a tie môžeme využiť aj na budovanie záchytných parkovísk na vjazdoch do mesta.

Chcete čistejšie mesto?

Kto chce čistejšie mesto,
nech sa prihlási!

Do boja za čistejšie mesto sa Bratislava v posledných 3 rokoch pustila aj na nových frontoch: revitalizujeme dlhodobo zanedbávané verejné priestranstvá, odstraňujeme nelegálne grafity a reklamné nosiče, pravidelne čistíme mosty cez Dunaj, ale aj žuvačky z chodníkov a námestí. Nič z toho však nie je zadarmo. Aby to nebol len boj proti veterným mlynom, potrebuje mesto viac peňazí. Každý nový človek s trvalým pobytom prinesie do rozpočtu mesta vyše 300 EUR ročne – a to znamená aj čistejšiu a krajšiu Bratislavu.

Chcete viac zelene?

Kto chce viac zelene,
nech sa prihlási!

Dlhé roky zanedbávania zelene v Bratislave, prebujnelé a prerastené náletové dreviny, miestami ohrozujúce životy ľudí: tento obraz sa v posledných rokoch mení. Mesto intenzívne investuje do starostlivosti o existujúcu zeleň, do revitalizácie našich parkov a parčíkov, ale aj do sadenia nových stromov, vhodných pre urbánne prostredie. Priemerná cena za 1 nový strom v Bratislave je 600 EUR. Ak každý nový človek s trvalým pobytom prinesie do rozpočtu Bratislavy vyše 300 EUR ročne, viac nových Bratislavčanov znamená zelenšie mesto pre všetkých.

Čo získam, keď sa prihlásim?

Čo získam, keď sa prihlásim?

DOZVEDIEŤ SA VIAC