Každý nový človek s trvalým pobytom znamená vyše 300 € do rozpočtu mesta.

2 prihlásení
600 € / ročne

1 nový strom

66 prihlásených
20 000 € / ročne

detské ihrisko
alebo 33 nových stromov

166 prihlásených
50 000 € / ročne

1 športové ihrisko
alebo 2,5 detské ihriská
alebo 82,5 nových stromov

333 prihlásených
100 000 € / ročne

10 prístreškov na zastávkach
alebo 2 športové ihriská
alebo 5 detských ihrísk
alebo 166 nových stromov

500 prihlásených
150 000 € / ročne

1 km opravenej cesty
alebo 15 prístreškov na zastávkach
alebo 3 športové ihriská
alebo 7,5 detských ihrísk
alebo 250 nových stromov

750 prihlásených
226 000 € / ročne

1 nový autobus
alebo 1,8 km opravenej cesty
alebo 23 prístreškov na zastávkach
alebo 4,5 športových ihrísk
alebo 11,3 detských ihrísk
alebo 377 nových stromov

8816 prihlásených
2 450 000 € / ročne

1 nová električka
alebo 10,8 nových autobusov
alebo 16,3 km opravených ciest
alebo 245 prístreškov na zastávkach
alebo 49 športových ihrísk
alebo 122,5 detských ihrísk
alebo 4 083 nových stromov

K trvalému pobytu sa môžete prihlásiť
na ohlasovni pobytu mestskej časti, v ktorej bývate.